Normy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat počas ich prepravy na šľachtenie, výkrm alebo zabitie v rámci EÚ nie sú vždy dodržané. Každý rok sa v rámci EÚ a do tretích krajín prepravujú na šľachtenie, výkrm alebo zabitie miliardy kusov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny či koní. Výrobcovia mäsa sa snažia využiť regionálne rozdiely v nákladoch na dosiahnutie zisku. Viac ako tretina týchto ciest trvá vyše ôsmich hodín a normy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat počas nich nie sú vždy dodržané.