Strediská pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA už niekoľko mesiacov vydávajú odporúčania v súvislosti so šírením opičích kiahní v krajine. Infekcie opičích kiahní boli zistené u hlodavcov a iných voľne žijúcich zvierat, ktoré môžu preniesť vírus na človeka. Ľudia nakazení vírusom opičích kiahní by si mali udržiavať odstup od domácich zvierat.