Európska komisia navrhla najväčšiu reformu pravidiel EÚ v oblasti chovu zvierat a podmienok počas ich prepravy za posledných 20 rokov. Približne 44 percent domácností v EÚ má domáce zviera a obchod so psami a mačkami sa v posledných rokoch výrazne zvýšil. Jeho ročná hodnota je zhruba 1,3 miliardy eur. Medzi členskými štátmi sa však značne líšia normy ich profesionálneho šľachtenia, držby a predaja. Po prvýkrát sa tak stanovia jednotné normy EÚ pre chov, chovné priestory a zaobchádzanie so zvieratami. Vysledovateľnosť sa posilní prostredníctvom povinnej identifikácie a registrácie vo vnútroštátnych databázach s cieľom bojovať proti nezákonnému obchodu.