Populácia lamantínov pri pobreží Floridy klesá nevídaným tempom, úradníci tvrdia, že to môže byť dôsledkom ich rozpadajúceho sa ekosystému. Predbežné údaje o stave medzi 1. januárom a 13. augustom 2021 ukazujú najmenej 912 úmrtí z priemerných 578 úmrtí lamantínov každý rok v rokoch 2015 až 2020. Floridská komisia pre ochranu rýb a voľne žijúcich živočíchov uviedla, že ich úmrtnosť je spôsobená hladom, konkrétne vo floridskej lagúne Indian River, kde nedostatok morskej trávy viedol k ich podvýžive.