Naša spoločnosť MP – Media Production, s.r.o. má pod live kamerami prvé výbehy u jedného zo svojich partnerov pre spoluprácu. Ide o atraktívne exotické zvieratá, ktoré budete môcť vidieť naživo a o ktorých sa počas vysielania dozviete množstvo zaujímavých informácií z ich života.

Rokujeme s viacerými potenciálnymi partnermi a v spolupráci s nimi Vám budeme live vysielanie alebo atraktívne záznamy z prostredia rôznych zvierat.

Postupne Vás o výsledkoch rokovaní budeme informovať spolu s tým, aké zvieratá v spolupráci s partnermi Vám na televízne obrazovky prinesieme.