Tupandactylus navigans je tvor, ktorému patrí nájdená skamenelina. T. navigans je druh pterosaura zo začiatku kriedy, ktorý začína na konci dinosaurieho veku. Prvýkrát boli identifikované v roku 2003 a sú tapejaridmi, pterosaurmi strednej veľkosti, špecificky rozpoznateľnými pre ich veľké hrebene mäkkých tkanív.