Naša spoločnosť MP – Media Production, s.r.o. podala žiadosť o licenciu na celoplošné digitálne televízne vysielanie a Rada pre vysielanie a retransmisiu na svojom zasadnutí dňa 27.9.2017 túto žiadosť schválila a udelila našej spoločnosti licenciu č. TD/190.

Udelená licencia oprávňuje náš televízny kanál PARK TV šíriť nie len na Slovensku, ale aj kdekoľvek inde v zahraničí, čo aj je našim záujmom a našou ambíciou.

Na Slovensku a v Čechách sa bude šíriť PARK TV v sieťach káblových, IPTV, MMDS a ďalších operátorov ako aj v DVB-T či prostredníctvom satelitu, nie ako voľný kanál, ale ako súčasť platenej televíznej ponuky našich partnerov poskytujúcich televízne kanály domácnostiam.

Podľa udelenej licencie sme oprávnený šíriť aj doplnkové služby, čo reálne aj plánujeme. Ide najmä o služby EPG, HbbTV, atď.